Flexible to Multiple Farming Practices
Flexibel för flera betesmetoder


precise positioning
Exakt positionering


activity monitoring
Aktivitetsövervakning


equipment status monitoring
Övervakning av utrustningsstatus


virtual fencing
Virtuellt staket


removal alarm
Rymningslarm


long battery life
Lång batterilivslängd


 

Flexible to Multiple Farming Practices

Flexibel för flera betesmetoder


GPS:en kan stängas av när som helst för att förlänga servicetiden, vilket gör den lämplig för olika betesmetoder, från lösdrift till utebete.

 

Exakt positionering


Spåra era kor på betet när som helst, var som helst ifrån med 5-10m noggrannhet. Dataöverföringsintervallet kan ställas in i enlighet med era krav. När boskapen går över det inställda värdet kommer positionsinformationen att rapporteras omedelbart.

activity monitoring

Aktivitetsövervakning


Boskapens historiska aktivitetsdata kan kontrolleras. En varning kommer att utlösas om en lång orörlig period upptäcks. Detta värde kan ni själva välja.

Övervakning av utrustningsstatus

Om data inte rapporteras i tid kommer det antas att enheten är offline. Om strömmen är lägre än 20 % kommer påminnelsen om lågt batteri att slås på.

equipment status monitoring

 

Virtuellt staket


Skickar meddelande när boskapen lämnar det inhägnade området.

removal alarm


Skickar meddelande när halsbandet faller av eller tas bort.

long battery

Lång batteritid


Med ett inbyggt batteri med hög kapacitet och ett laddningssystem för solpaneler kan den stödja kontinuerlig drift i mer än sex månader under utebetessäsongen. Genom att stänga av GPS:en kan halsbandet fortfarande samla in inomhusaktivitetsdata för boskapen samtidigt som det förbrukar mindre ström, vilket möjliggör kontinuerlig drift under hela inomhusperioden (utan solenergiladdning) efter en full laddning.

Specifikationer

Modell: SCN200
GPS-noggrannhet: 5-10 m
IP-klass: IP66
Batterikapacitet: ≥7,800 mAh
Batterilivslängd: Över 6 månader
Laddning: Solcell och induktiv USB-laddare
Kommunikationsmetod: LoRa
Dataöverföringsintervall: Standard 20 minuter (inställbar)

Broschyr

Klicka för att ladda ner produktblad.


Ladda ner Ladda ner