Policy för eftermarknadsservice för utländska återförsäljare 2023

I. Policyns giltighetstid

"Policy för eftermarknadsservice för utländska återförsäljare" (nedan kallad "policyn") för Sveaverkens produkter (nedan kallade "produkterna") ska gälla från den 1 januari 2023 till den 31 december 2023.


II. Garantipolicy

Garantiperioden för produkterna ska börja löpa från och med datumet fritt fabrik. Vänligen kontakta försäljningsrepresentanten för närmare upplysningar. Om återförsäljaren eller kunden inte kan tillhandahålla garantibeviset eller en giltig faktura ska garantiperioden börja från och med det datum fritt fabrik som anges i SN, som finns på enheten.


III. Policy för produktservice

1. Underhållspolicy

1.1 I händelse av fel ska kunden först kontakta återförsäljaren för reparation.

1.2 Återförsäljaren ska hantera fel enligt principen "snabb felsökning, snabb ersättning och snabb reparation" för att skydda kundernas intressen och förkorta stilleståndstiden. Om någon del behöver bytas ut ska återförsäljaren ersätta den med en reservdel som godkänts av Sveaverken, och all förlust som uppstår genom användning av icke godkända delar ska bäras av återförsäljaren. Sveaverken kommer att tillhandahålla reservdelen gratis om garantin inte har löpt ut, och debitera enligt marknadspriset om garantin har löpt ut. Vänligen kontakta försäljningsrepresentanten för närmare upplysningar.

2. Bedömning av servicekvalitet

Om återförsäljarens servicekvalitet är undermålig, eller om återförsäljaren bryter mot avtalet/kontraktet, eller inte lyder Sveaverkens instruktioner, har Sveaverken rätt att justera eller återkalla återförsäljarens servicekvalificering, och ge andra återförsäljare tillstånd att tillhandahålla eftermarknadsservice.


IV. Rätt till tolkning

Sveaverken förbehåller sig rätten till slutlig tolkning av policyn.