Zasady obsługi posprzedażnej dealera zagranicznego 2023

I. Okres ważności polisy

"Polityka obsługi posprzedażowej dealera zagranicznego" (zwana dalej "Polityką") produktów Sveaverken (zwanych dalej "Produktami") pozostaje ważna od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 202 r.3.


II. Polityka gwarancyjna

Okres gwarancji Produktów rozpoczyna się od daty fabrycznej. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym. Jeżeli sprzedawca lub klient nie jest w stanie dostarczyć karty gwarancyjnej lub ważnej faktury, okres gwarancji rozpoczyna się od daty fabrycznej zawartej w numerze seryjnym, który znajduje się na urządzeniu.


III. Polityka obsługi produktu

1. Polityka konserwacji

1.1 W przypadku jakiejkolwiek awarii klient powinien najpierw skontaktować się ze sprzedawcą w celu naprawy.

1.2 Dealer powinien postępować z usterkami zgodnie z zasadą "Szybkie lokalizowanie usterek, szybkie odszkodowanie i szybka naprawa", aby chronić interesy klientów i skrócić czas przestoju. Jeśli jakakolwiek część wymaga wymiany, dealer powinien wymienić ją na część zamienną zatwierdzoną przez Sveaverken, a wszelkie straty wynikające z użycia niezatwierdzonych części ponosi dealer. Sveaverken dostarczy część zamienną bezpłatnie, jeśli gwarancja nie wygasła, i naliczy opłatę zgodnie z ceną rynkową, jeśli gwarancja wygasła. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym.

2. Ocena jakości usług

Jeśli jakość usług dealera jest poniżej standardów lub jeśli dealer naruszy umowę / umowę lub nie zastosuje się do instrukcji Sveaverken, Sveaverken ma prawo zmienić lub cofnąć kwalifikacje serwisowe dealera oraz upoważnić innych dealerów do świadczenia usług posprzedażnych.


IV. Prawo do interpretacji

Sveaverken zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji Polityki.